Søk:
Søk etter:
Artikkelnummer
Produktnavn
Produktkategorier
 
ROCA Industry AB
Radiovägen 19
SE-135 48 Tyresö
Sverige
 
Vår bank är Swedbank Oslo med kontonummer: 14300944206

IBAN: NO7514300944206
SWIFT adr: SWEDNOKK
 
Hjem / Press / ROCA får patent på barnsäkerhetsspärr
DECEMBER 2018, 2018-12-06

ROCA får patent på barnsäkerhetsspärr

Patent-och registreringsverket har beslutat att godkänna ROCA Industrys patentansökan avseende barnsäkerhetsspärren CSD-01. Beslutet om godkänt patent kommer att kungöras i Svensk Patenttidning nr 2018/52 den 27 december.

Alexander Grinde, ansvarig för företagets teknik- och utvecklingsavdelning och tillika konstruktören bakom säkerhetsspärren:

”Att patentet nu har godkänts är en viktig nyhet för ROCA Industry. Det är en av väldigt få barnsäkra handtagsspärrar som uppfyller boverkets nya höga krav enligt EN-16281.”

Spärren - som ingår i ett stort sortiment av fönsterhandtag och tillbehör - har en unik, enkel och säker öppningsteknik. Den frigörs genom att man med ett 2-fingergrepp drar spärranordningen mot sig tills fönsterhandtaget kan vridas. En enkel manöver för den vuxne, men nödvändigt svår för det lilla barnet. När handtaget vrids till sin ursprungliga position återgår spärranordningen till låst läge. Spärren låser vid 0° och 180° vridning av fönsterhandtaget. Alla ingående delar är utförda i metall och håller en mycket hög kvalitet.

Thomas Cederblad, säljare för industri: ”Patentet för barnsäkerhetspärren skapar förutsättningar för ROCA att på fönstermarknaden erbjuda en komplett serie av fönsterhandtag. Arbetet med att utveckla nya produkter inom detta segment fortsätter.”

Förutom det färska patentet är barnsäkerhetsspärren CSD-01 testad och typgodkänd av RISE (Research Institutes of Sweden).

 

 

 For mer info,hver vennelig å ta kontakt

Alexander Grinde
+46 (0)8 448 73 33
+46 (0)70 858 73 48
alexander.grinde@roca.se

Thomas Cederblad
+46 (0)8 448 73 41
+46 (0)73 501 72 05
thomas.cederblad@roca.se

Produkt nyheter fra ROCA
Copyright © 2008-2020 ROCA Industry AB